Skip to main content

Lex Maria: Operation startades på fel sida av huvudet

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 10:00 CET

En patient med hjärnblödning ska opereras. När operationen inletts upptäcks att den startat på fel sida av huvudet.

En patient med hjärnblödning kommer till sjukhuset för operation. När ansvarig läkare kommer till operationssalen är patienten sövd. Förberedelser sker enligt rutin, men när operationen inletts inser operatören att den startats på fel sida av huvudet. Såret sys ihop och patienten opereras sedan på rätt sida. Patienten återhämtar sig utan komplikationer efter operationen.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Malin Hamrén, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-277 01 07

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum