Skip to main content

Lex Maria: Opererade fel diskbråck

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 09:30 CEST

Kvinnan hade två diskbråck i bröstryggen och skulle opereras för det större av dem. När operationen genomförs tas i stället det mindre diskbråcket bort.

Inför operationen kontrollerar man läget med revbensräkning och inte med röntgen. Resultatet blir att man av misstag opererar på en lägre nivå än avsett. Felet uppdagas när man röntgar resultatet efter ingreppet. Det större diskbråcket opereras därför bort två dagar senare.

Den totala mängden åtgärder blev på så vis större än avsett och då kvinnan drabbades av komplikationer fick hon senare opereras ytterligare en gång.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40

 

Med vänlig hälsning
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben, Västerbottens läns landsting