Skip to main content

​​Lex Maria: Patient avslutade sitt liv

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2017 09:30 CEST

Personen som nyligen flyttat till länet hade under många år missbrukat alkohol och droger och också vårdats på behandlingshem.

Hen kom i kontakt med vården på grund av problem med smärta, sömn och depression och vårdades under en månad på sjukhus för en drogrelaterad psykos. Vid besöken får personen smärtstillande och antidepressiv medicin samt sömnmedel men något djupare samarbete mellan primärvård och psykiatri etableras inte. Patienten har ett flertal kontakter med både primärvård och psykiatri och bedöms inte behöva akut vård men bokas in för ett läkarbesök. Några dagar senare påträffas personen död i bostaden.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:

Chefläkare Solveig Hällgren, 076-805 40 91

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum