Skip to main content

Lex Maria: Patient fick fel blod

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 09:30 CEST

Två personer med liknande namn och samma blodgrupp vårdades på olika vårdavdelningar vid ett av länets sjukhus. Blod beställdes till bägge. På grund av flera missförstånd och misstag levereras och ges blod som var avsett till den ena patienten till fel patient. 

Då båda hade samma blodgrupp och blodet ”passade” dem bägge inträffade ingen skada till följd av händelsen.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40