Skip to main content

Lex Maria: Patient fick lårbensfraktur

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 13:45 CEST

En äldre patient föll inne på en avdelning och fick en lårbensfraktur.

Patienten kom till en av länets akutmottagningar efter att ha verkat förvirrad och fallit i sitt hem. Efter undersökning läggs patienten in på en avdelning med misstänkt oregelbunden hjärtrytm.
Ingen bedömning kring fallrisk görs och när det uppmärksammas dagen efter hinner patienten ramla innan bedömningen. Patienten får en lårbensfraktur som kräver en operation.

_________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Malin Hamrén, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-277 01 07

____________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum