Skip to main content

Lex Maria: Patient försökte ta sitt liv

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 13:00 CEST

En ungdom försökte ta sitt liv när hen var inlagd på en vårdavdelning.
 

Patienten hade haft växlande mående och symptombild under en längre tid. Diagnosen var oklar och olika behandlingsinsatser hade inte gett önskat resultat. I samband med att patienten var inlagd på en psykiatrisk klinik på ett av länets sjukhusförsökte hen ta sitt eget liv.

Vårdpersonal lyckades dock stoppa patienten.

________________________________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information

Solveig Hällgren, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 73 01 eller 076-805 40 91
__________________________________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum