Skip to main content

Lex Maria: Patient försökte ta sitt liv på vårdavdelning

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 13:15 CEST

En patient som vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning i länet hittades livlös av personal.

Patienten hade depression och självmordstankar och personalen på vårdavdelningen gjorde regelbundna bedömningar för självmordsrisk och planerade hur patienten skulle bevakas utifrån dem.

Vid en tillsyn hittades patienten livlös efter att hen försökt ta sitt liv men genom hjärt-lungräddning kunde patientens liv räddas.

Efter vård på en intensivvårdsavdelning och en medicinsk vårdavdelning kunde hen komma tillbaka till den psykiatriska kliniken.

_________________________________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information:
Sonia Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 0910-77 18 29 eller 070-295 23 88
__________________________________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum