Skip to main content

Lex Maria: Patient tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2017 09:31 CEST

Patienten hade de senaste åren lidit av depression och hade tidigare haft enstaka kontakter med psykiatrin. I början av året kom signaler om att hen mådde sämre psykiskt och missbrukade alkohol och en ny kontakt inleddes med kliniken.

På grund av depression och risk för självmord vårdades patienten i omgångar på sjukhus och fick bland annat antidepressiv medicinering. Efter en tids vård begär hen att bli utskriven och tar dagen därpå sitt liv.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 01 eller 076-805 40 91.

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum