Skip to main content

Lex Maria: Råd om akutkontakt följdes ej

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 10:01 CEST

En medelålders kvinna utvecklade depressiva besvär och sökte kontakt med vården för 1,5 år sedan. Hon fick behandling med antidepressiva och samtalsterapi. Hon blir bättre men får åter en försämringsperiod som behandlas och följs av förbättring.

I samband med en resa försämras hon igen och ökar själv på den antidepressiva behandlingen samtidigt som hon får rådet att kontakta närmaste akutmottagning. Man planerar för en telefonkontakt samma dag hon kommit tillbaka till hemorten, men ingen kontakt fås med patienten då hon tagit livet av sig i samband med återkomsten.

Ärendet anmäls till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för Västerbottens läns landsting som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med att anmälan skickas in till Socialstyrelsen.

För mer information kontakta chefläkare Ove Berglund, 070-546 11 44.