Skip to main content

Lex Maria: Remiss hade fel personuppgifter

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 09:30 CET

Kvinnan led av en hormonrubbning och hade därför fått sin bisköldkörtel opererad. Efter ett halvår kom hon på planerad kontroll. Proven som togs visade på akut njursvikt med dålig njurfunktion och högt kaliumvärde. Hon kallades därför in till sjukhus, där man omedelbart inledde behandling för att sänka kaliumvärdet.

Kontrollproverna som tas när hon läggs in är emellertid normala och man avbryter därför behandlingen. Uppföljningen visar att provsvaret om akut njursvikt tillhörde en annan patient med känd njursvikt som vid tillfället var under vård.

Kvinnan blev oroad över att kallas till sjukhus för behandling, men led i övrigt ingen skada.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ulf Oscarson, Västerbottens läns landsting, telefon 0910-77 15 13 eller 070-348 15 13.