Skip to main content

Lex Maria: Risk för smitta

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 12:20 CET

Behöver de smittförebyggande rutinerna vid nyanställning i landstinget ses över? Och bör Socialstyrelsen ta fram riktlinjer för hur vårdpersonal som bär på hepatit B-smitta ska handläggas?

Frågorna är aktuella sedan en tandläkare vid en av länets tandkliniker visat sig vara bärare av blodsmitta. Händelsen har nu anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Det var när den nyanställda tandläkaren hälsoundersöktes efter tre månader som man upptäckte att hon bar på s.k. hepatit B-virus som kan smitta via blodkontakt. Efter att smittskyddsläkare kopplats in stängdes kvinnan av från patientarbete och togs omhand på infektionsklinik. Samtidigt identifierades de sex patienter som kunde ha utsatts för smitta och kontaktades för provtagning.

Tandläkaren hade värvats till jobbet av ett rekryteringsföretag. I avtalet med företaget nämns inget om tjänstbarhet utifrån hälsostatus. Något inledande hälsosamtal enligt landstingets rutiner genomfördes heller inte.

Landstingets tandvårdsstrateg har nu anmält händelsen till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Tandvårdsstrateg Hans Forsberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 61 eller 070-375 73 61, eller ställföreträdande smittskyddsläkare Johan Wiström, telefon 070-305 20 15.