Skip to main content

​Lex Maria: Skadad ryggmärg efter skoliosoperation

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 13:06 CET

Upptäckten av en blödning i ryggmärgskanalen efter skoliosoperation fördröjdes. Ryggmärgen skadades och patienten fick nedsatt känsel och rörelseförmåga.

En patient opererades för sned rygg, skolios, där ryggbedövning användes. En blödning i ryggmärgskanalen uppstod vilket medförde ett tryck på ryggmärgen. Blödningen upptäcktes först efter några timmar vid en magnetkameraundersökning och en akut operation genomfördes för att stoppa blödningen. Ryggmärgen hade dock skadats med både nedsatt känsel och rörelseförmåga som följd.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Solveig Hällgren, chefsläkare, Västerbottens läns landsting

070-805 40 91, solveig.hallgren@vll.se

___________________________________________________________________________

Jan Alfredsson
Komunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum