Skip to main content

Lex Maria: Skrevs ut med höga infektionsvärden

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 09:30 CET

Den äldre patienten vårdades för demens på ett korttidsboende och hade nedsatt förmåga att kommunicera.

Veckan före hade personen fallit och fått höftleden röntgad. När hen senare fick ont i höften och feber skickades hen akut till sjukhus, där undersökningen vid ankomsten tydde på ett relativt gott allmäntillstånd.

Undersökningen av höften visade på skador i muskeln men ingen fraktur och dagen därpå skickades patienten åter till korttidsboendet. De prover som tagits vid ankomsten till sjukhuset och som visat på kraftig infektion åtgärdades inte och orsaken till febern framkom inte heller.

Provresultaten upptäcktes emellertid på boendet och patienten fick på nytt föras till sjukhus för utredning och behandling. Utredningen av omhändertagandet visar på viss otydlighet i överföringen av information och i ansvarsfördelningen mellan vårdgivare.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 73 01 eller 076-805 40 91

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum