Skip to main content

Lex Maria: Stroke under inläggning på sjukhus

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 10:25 CET

Medelålders patient söker akut för magsmärtor, illamående och kräkningar. Man misstänker inflammation i bukspottskörteln. Patienten får medicin mot magsmärtan.

Två dagar efter inläggning påpekar partnern att patienten inte är sig lik, vilket även personalen uppmärksammar. Hen har tilltagande kognitiv svikt under kvällen och får extra tillsyn. På kvällen larmar en sänggranne att patienten ramlat ur sängen.

En röntgen av hjärnan görs som visar på en blödning. Under natten tilltagande svaghet i vänster sida och patienten förflyttas till intensivvårdsavdelningen. Kontakt tas med neurokirurg efter att röntgen visat på ökad blödning.

Patienten förs över till neurokirurgen för operation och får sedan eftervård på medicingeriatriska kliniken där hen förbättras och så småningom skrivs ut.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: chefläkare Sonja Sundqvist, Västerbottens läns landsting, 0910-77 10 00.

Hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum