Skip to main content

Lex Maria: Svårstoppad blödning ledde till fall

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 09:30 CEST

Den unge mannens visdomstand drogs ut på tandvårdskliniken och han fick veta att blödningen normalt brukar upphöra inom någon timma. Efter fyra timmar blöder det fortfarande ymnigt och mannen uppsöker akutmottagningen.

Trots att mannen behandlas med blodstillande medel fortsätter det att blöda. Akutpersonalen kontaktar jourhavande käkkirurg som rekommenderar att mannen hänvisas till jourhavande om det inte slutar blöda. 

Efter ny behandling med blodstillande medel uppnår man viss effekt. Mannen får veta att han kan få vård på käkkirurgisk klinik men väljer att åka hem. 

Efter två timmar vaknar han med munnen full av blod. Vid två tillfällen svimmar han och faller ena gången så illa att han både skadar sina tänder och får sårskador. Han förs med ambulans till sjukhus där man konstaterar omfattande och komplicerade skador. Dagen därpå skrivs mannen ut från sjukhuset. Några dagar senare uppsöker han akutmottagningen på nytt och man konstaterar uttorkning. 

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Tandvårdsstrateg Hans Forsberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 61 eller 070-375 73 61