Skip to main content

Lex Maria: Syrebrist orsakade hjärnskador hos nyfödd

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 13:03 CEST

19 timmar efter en normal förlossning upptäcker man på kliniken att den nyfödda flickan drabbats av ett cirkulationsstillestånd. Man vidtar omedelbart åtgärder för återupplivning och flickan hämtar sig, men kräver en längre tids intensivvård. Så småningom konstateras omfattande hjärnskador orsakade av syrebrist. Man finner också att flickan har en fullständig avsaknad av hypofysfunktion, vilket sannolikt varit orsak till att flickan fick cirkulationsstillestånd.

Kliniken har anmält händelsen till chefläkaren för utredning då man önskar en prövning av sin handläggning av barnet. Utredningen visar att man handlat på ett riktigt sätt och följt uppsatta rutiner.

Chefläkaren anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria för att få en oberoende granskning av utredningen och det inträffade.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information:
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40.