Skip to main content

Lex Maria: Tarmen perforerades vid undersökning

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:31 CET

Flickan kom till sjukhuset för att göra en undersökning av magsäck och tunntarm, eftersom man misstänkte att hon var överkänslig för gluten. När hon vaknade efter undersökningen mådde hon bra och fick lämna mottagningen.

På hemvägen får hon emellertid ordentligt ont i magen och föräldrarna tar henne därför till sjukhuset på hemorten. Där konstaterar man luft i buken, dvs. att tunntarmen perforerats i samband med provtagningen. Hon behandlas med fasta och tillfrisknar utan ytterligare åtgärder.

Något direkt fel vid undersökningen har inte kunnat konstateras. Efter att rutinerna runt undersökningen setts över inför kliniken nu en längre övervakning av patienterna efter liknande ingrepp. Chefläkaren har anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Inga Sjöberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 81 eller 070-322 64 88.