Skip to main content

Lex Maria: Tarmläckage efter operation

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 09:30 CEST

Mannen genomgick en tarmoperation utan komplikationer. Fem dagar senare försämras hans tillstånd med buksmärta, feber och allmänpåverkan.

Han flyttas till intensivvårdsavdelning och eftersom man misstänker tarmläckage opereras han på nytt. Misstanken bekräftas och åtgärdas.

När hans tillstånd ytterligare förvärras och han drabbas av allmän organsvikt förs han till annat sjukhus där han får dialys och vård i så kallad konstgjord lunga.

Mannen hämtar sig så småningom och är nu åter arbetsför.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Maria Thorén Örnberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-390 00 eller 070-593 83 53

 

Med vänlig hälsning

Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben, Västerbottens läns landsting