Skip to main content

Lex Maria: Tumör i hjärtat orsakade allvarlig stroke

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 08:55 CEST


Hade kvinnans stroke kunnat förhindras? Fanns medicinskt underlag för en mer omfattande utredning tidigt i sjukdomsförloppet?

Kvinnan som tidigare behandlats för två olika tumörsjukdomar utvecklade neurologiska symptom. Utredningen talade för en spridning till hjärnan, men misstanken avskrevs efter upprepade undersökningar. När patienten så drabbades av en stroke fann man en godartad tumör i hjärtat som var orsak till de proppar som gått vidare till hjärnan.

Tumören i hjärtat opererades bort, men tillståndet efter den stroke som kvinnan drabbades av har allvarligt påverkat hennes livssituation. Utredningsrutinerna vid de kliniker som berörs har nu setts över och de diagnostiska rutinerna har ändrats. För bedömning av det inträffade och av de åtgärder som vidtagits har chefläkaren nu lämnat ärendet till Socialstyrelsen för bedömning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Verksamhetschef Göran Algers, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 19 10 eller 070-288 29 57.