Skip to main content

Lex Maria: Ung flicka tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:27 CET

Den tonåriga flickan hade kroppsliga besvär i form av huvudvärk, illamående, trötthet och dålig aptit. Hennes mamma kontaktade hälsocentralen och flickan fick en tid hos läkare. Vid undersökningen framkom inga onormala förhållanden, varken kroppsligt eller psykiskt. Proverna som togs visade normala värden, och läkaren gav henne därför enbart allmänna råd kring kost och motion.

Samma eftermiddag hittas flickan död, under omständigheter som tyder på att hon tagit sitt liv.

För att klarlägga om vården brustit i kontakten med flickan har chefläkaren lämnat ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00 eller 070-546 11 44.