Skip to main content

Lex Maria: Ung kvinna tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 11:55 CEST

Den unga kvinnan hade haft en mycket lång kontakt med den psykiatriska vården. Hon fick erbjudanden om olika behandlingsalternativ men avstod många gånger från de behandlingsförslag hon fick.

Senare utredningar gav uttryck för en problematik av ADD-karaktär men utredningen fullföljdes inte eftersom hon avböjde att göra den komplettering som behövdes för att fastställa diagnosen. Så småningom meddelade kvinnan att hon avslutade all medicinering och att hon inte önskade någon fortsatt kontakt med kliniken. Efter några veckor togs ny kontakt med kliniken och man kom överens om en ny behandling och en kontaktperson utsågs.

Innan den nya behandlingen påbörjades hann kvinnan söka hjälp för sömnproblem och fick två olika sömnmediciner förskrivna. Några dagar efter detta hittades den unga kvinnan avliden och omständigheterna talar för att hon tagit sitt liv.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 070-546 11 44.