Skip to main content

Lex Maria: Ung kvinna tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 09:30 CET

Den unga kvinnan hade upplevt svåra trauman i tidig ungdom och utvecklade senare en ätstörning. I de tidiga tonåren utvecklade hon en ångestproblematik och försökte också ta sitt liv.

Efter det lades hon ett flertal gånger in för vård efter självskador och förgiftningar. Självskadebeteendet kvarstod trots olika riktade behandlingar.

Hon blir föremål för olika omfattande utredningar, varav en visar på problem inom autismspektrat. I samband med att hon byter avdelning inom vården åker hon till sitt hem där hon tar sitt liv.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 74 85, 070-546 11 44.