Skip to main content

Lex Maria: Ung man tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 10:59 CEST

Den unge mannen hade haft psykiska problem under lång tid och kontakt med psykiatrisk vård sedan tonåren. Trots omfattande psykologiska behandlingsinsatser och läkemedelsbehandling hade han återkommande depressioner, sömnproblem, ångest och självmordstankar.

Under våren slutade han på eget initiativ att ta sina mediciner och blev då sämre i sin sjukdom. När han erbjuds inläggning på sjukhus tackar han nej. Under sommaren tas han in för tvångsvård, och bedöms inledningsvis som så instabil att han också får extravak. När han under behandlingen blir bättre och risken för självmord inte längre bedöms som akut byts extravaket mot tillsyn var 15:e minut.

Mannen förbättras ytterligare och man börjar planera för övergång till öppenvård. I samtal förnekar han att han hyser tankar på att skada sig själv och han uttrycker också planer för framtiden. Kort därefter upptäcker man att han låst in sig på sitt rum och att han där tagit sitt liv.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00 eller 070-546 11 44.