Skip to main content

​​Lex Maria: Ung patient tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 09:00 CET

En ung man med kontakt vid psykiatrisk klinik i ett annat län vistades tillfälligt i Västerbotten. Hans mående försämras efter egen överdosering av medicin och han söker vård.

Syftet med överdoseringen var att han ville må bättre.

Han mår bättre påföljande dag och vill då skrivas ut eftersom han känner sig återställd. Vid suicidriskbedömning framkom inga suicidtankar och han skrevs därför ut. Meddelande om det skickas till hemlandstinget.

Två veckor efter utskrivningen tar han sitt liv.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria. 

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 
 
Mer information

Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00, 070-546 11 44.

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum