Skip to main content

Lex Maria: Ungdom försökte ta sitt liv

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2017 09:30 CET

Ungdomen som vårdades för djup depression fick permission för att fira jul med sin familj. Några dagar senare försöker hen ta sitt liv.

Före hemgången bedömdes patienten av läkare och vårdnadshavaren godkände permissionen. Vårdpersonalen hade också daglig kontakt med ungdomen i hemmet. Trots det genomför hen ett allvarligt försök att ta sitt liv.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 73 01 eller 076-805 40 91

Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
Telefon: 070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum