Skip to main content

Lex Maria: Utredning av cancer fördröjdes

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 09:30 CEST

Den äldre kvinnan hade tjocktarmscancer och blev akut sjuk i tarmvred. När hon opererades upptäckte man andra förändringar som man planerade att utreda vidare.

Det akuta insjuknandet ledde emellertid att till att utredning, undersökning och behandling av den nyupptäckta sjukdomen inte planerades optimalt. Ytterligare fördröjningar och otydligheter i vårdkedjan bidrar till att diagnosen ställs först knappt tio månader efter operationen.

Senare visar det sig att förändringarna berodde på ytterligare en tumörsjukdom. Fördröjningen bedöms ha påverkat prognosen negativt.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 73 01 eller 076-805 40 91

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum