Skip to main content

Linnea Lundström började den 1 september som ny internationell strateg i staben för Tillväxt och Regional Utveckling, Västerbottens läns landsting.

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 10:08 CEST

Internationellt samarbete och en ökad omvärldsorientering är framgångsfaktorer för landstingets engagemang för tillväxt och regional utveckling. Linnea kommer att utveckla och samordna landstingets internationella engagemang och utgöra stöd för landstingets politiker i organisationer och nätverk. I arbetet ingår att revidera och förnya landstingets internationella policy i bred samverkan såväl inom landstinget som med parter utanför.

De senaste 2,5 åren har Linnea Lundström arbetat som näringslivssekreterare och projektledare vid landstinget och då sysslat mycket med EU-frågor på regional nivå. Under tiden på landstinget har hon även jobbat med nätverk och organisationer som Europaforum Norra Sverige och North Sweden.

Staben för tillväxt och regional utveckling ansvarar för kultur, kollektivtrafik, viss infrastruktur och kommunikationsplanering, näringslivsutveckling inom områdena FoU samt vård och omsorg ur ett tillväxtperspektiv, EU och internationellt arbete.

Den tidigare internationelle strategen, Tomas Gustafsson, blir istället strateg för infrastrukturen.Kent Lundholm, informatör
Västerbottens läns landsting
070-785 82 44