Skip to main content

​Livsavgörande tidsvinster med ambulansflyg mellan Vasa och Umeå

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 14:30 CET

Flygtransport över Kvarken är en intressant lösning både för patienter i Österbotten och för Norrlands universitetssjukhus eftersom avståndet endast är cirka åtta mil.

Vid stroke är tiden från insjuknande till behandling livsavgörande. Med en ny transportväg, som kan bli verklighet under våren, flygs strokepatienter från Vasa till Norrlands universitetssjukhus för behandling. Nu ska det mätas hur lång tid transporten tar.

På fredag den 2 februari sker en provflygning mellan Vasa och Umeå med en fiktiv patienttransport. Tiden mäts från det att en patient med misstänkt stroke transporteras med ambulans till akuten på Vasa centralsjukhus.

Under tre timmar

En neurolog i Vasa bedömer patienten och kontaktar strokebakjouren på Nus som i sin tur beställer transport med ambulansflyg från Vasa till Umeå. En ambulans väntar vid flygplatsen i Umeå och kör patienten till akutmottagningen på Nus. Därefter anländer patienten till INR-labbet, där behandlingen med trombektomi kan påbörjas. Där klockas tiden igen.

– Vi hoppas att transporten från hemmet i Österbotten till INR-labbet på Nus ska ske under tre timmar, säger Helge Brändström, medicinsk chef för ambulansflyget.

Vinner tid

Det har länge funnits en vilja att öka samarbetet mellan Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus. Från Vasa ligger det närmaste universitetssjukhuset i Tammerfors nästan 25 mil bort. Till det ”egna” universitetssjukhuset i Åbo är det 34 mil.

– Nu kan vi vinna tid och få avancerad vård i situationer där varje minut har betydelse för patientens prognos, säger Peter Nieminen, direktör för det operativa ansvarsområdet vid Vasa Centralsjukhus.

Pengar sparas

Andra planerade operationer och behandlingar kan också bli aktuella i framtiden, tror Peter Nieminen, eftersom det finns en vilja till det bland politikerna och även hos patienterna.

– Om vi har tillgång till snabb lufttransport kan vi spara stora pengar i form av minskat rehabiliteringsbehov och kanske få någon tillbaka till arbetslivet som annars inte skulle ha klarat det, säger han.

Ju snabbare desto bättre

Om logistiken fungerar och om nödvändiga beslut tas, kan flygtrafiken påbörjas redan under våren. En intressant lösning både för patienter i Österbotten och för Norrlands universitetssjukhus eftersom avståndet över Kvarken endast är cirka åtta mil och Vasa kan räknas till Nus upptagningsområde.

– Ju snabbare vi kan återställa cirkulationen i hjärnan desto bättre är chansen att rädda patientens neurologiska funktioner, säger Hans Lindsten, verksamhetschef vid Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten.

– Vi behöver också stora patientvolymer för vår akuta strokebehandling, till exempel trombektomi, så att vi kan utbilda våra egna specialister, säger Hans Lindsten.

Gränslöst tänkande

Enligt Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting, behöver landsgränser inte vara ett hinder för samverkan.

– Vi behöver ha nära samarbete med andra landsting och regioner. Och genom att tänka gränslöst över landsgränserna, med denna form av transporter, utmanar vi oss själva.

Flygläkarjouren har flygplan och besättning i beredskap dygnet runt i Umeå och ett plan i Luleå under dagtid. En sammanlagd tid för transport från Vasa till Nus under tre timmar är klart realistiskt, anser Helge Brändström.

– Om alla led hakar i varandra och det fungerar hela vägen kortar vi tiden till behandling, vilket är väldigt viktigt för patienter i Finland.

Följ på plats
Media är välkomna att följa provtransporten fredag den 2 februari, med start på Umeå City Airport, vid SAA:s-hangar strax till höger om ankomsthallen. Planet beräknas landa cirka klockan 09.00.

Det finns också möjlighet att träffa företrädare från Västerbottens läns landsting på INR-lab, Norrlands universitetssjukhus (Målpunkt A14) cirka en halvtimme efter att planet landat.

OBS: Meddela medverkan till Helge Brändström, så skickas ett sms när planet lyft från Vasa. Helge Brändström finns på plats vid flygplatsen. Flygtransporten tar cirka 20 minuter.

Mer information:
Medicinsk chef Helge Brändström, 070-319 07 95

Verksamhetschef Hans Lindsten, 070-660 36 93

Fakta: Trombektomi innebär att en kateter förs upp i hjärnan via ett kärl i ljumsken. Det drabbade kärlet lokaliseras med hjälp av röntgen och proppen avlägsnas. INR står för interventionell neuroradiologi.

Hälsning

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-177 70 03

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum