Skip to main content

Lokala skillnader vid trycksårsmätning i länet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 08:30 CET

Den senaste punktprevalensmätningen av trycksår genomfördes i hela landet den 2 oktober. Det finns stora variationer i andelen trycksår mellan landets sjukhus. Det visar SKL:s senaste nationella mätning av trycksåren i alla landsting och 26 kommuner. I genomsnitt har 13,6 procent av patienterna i landsting ett eller flera trycksår. I kommunerna är siffran 10 procent.

Resultatet visar på en något negativ utveckling för Västerbottens läns landsting, VLL. Vid mättillfället hade 14,2 procent (88 patienter) av de inneliggande patienterna någon grad av trycksår. Det resultatet ska jämföras med mars 2013 då siffran var 12.9 procent. Totalt har 621 patienter deltagit i mätningen i VLL. Den vanligaste lokalisationen av trycksår var ryggslut och häl.

För länets tre sjukhus var andelen inneliggande patienter med trycksår vid mätningen i oktober: Norrlands universitetssjukhus i Umeå 16,9 procent (jfr mars 10,5), Skellefteå lasarett 9,9 procent (jfr mars; 13,8 procent) och Lycksele lasarett 8,9 procent (jfr mars; 9,9 procent).

– Det är glädjande att både Skellefteå och Lycksele har en mindre andel patienter med trycksår i oktober jämfört med i mars. Det är svårt att uttala sig om orsaken till den större andelen patienter med trycksår vid Nus. Det beror på flera faktorer, och vi måste komma ihåg att punktprevalensmätningar endast är nedslag i verksamheten under en dag. Det viktiga är att varje verksamhet studerar sina siffror och planerar åtgärder för det man ser behöver förbättras, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

En viktig förutsättning för att kunna förebygga trycksårsförekomst under vårdtiden är att bedöma om patienten löper risk att drabbas av trycksår när han eller hon skrivs in. Därefter kan förebyggande madrasser och andra tryckavlastande material behöva användas. Av dem som bedömdes som riskpatienter i VLL hade 35 procent trycksår vid mättillfället (jfr mars; 31 procent).

Trycksår uppstår när cirkulationen i ett område av huden försämras när det utsätts för tryck. Trycksår kan vara mycket smärtsamma och kan ta lång tid att läka.

För mer information, kontakta:

Anna Bergström, Patientsäkerhetssamordnare Västerbottens läns landsting, 072-713 78 28