Skip to main content

Må bra i skiftarbete!

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 12:28 CET

Bernt Karlsson, överläkare vid yrkes- och miljömedicin, projektledare Ulla Olofsson och Göran Kecklund från Stressforskningsinstitutet leder projektet.

För att medarbetare som arbetar i skift ska må bra i både kropp och själ satsar Västerbottens läns landsting på ett unikt två-årigt forskningsprojekt med målet att förbättra deras levnadsvillkor.

Skiftarbete kan vara slitsamt och påverka sömn och återhämtning, balansen mellan arbete och fritid samt hälsan. Idag saknas kunskap om hur problemen kan förebyggas och hitta åtgärder som både arbetsgivaren och medarbetaren kan göra.

– Det ska vara möjligt att arbeta skift ända fram till pension utan att behöva drabbas av några allvarliga sjukdomar. Det är första gången vi samarbetar med ett landsting på detta sätt och på sikt kan projektet bidra till ett hälsosammare liv för medarbetare i fler landsting och regioner, säger Göran Kecklund som är ansvarig forskare från Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Jämför arbetstidsmodeller

Alla sjuksköterskor, undersköterskor och biomedicinska analytiker som arbetar skift i landstinget har möjlighet att vara med i projektet. Det kommer då att göras en jämförelse mellan olika arbetstidsmodeller och upplevd hälsa och de som väljer att delta besvarar en webbenkät under hösten 2016 samt 2017.

Längre in i projektet kommer några avdelningar, totalt cirka 200 medarbetare, att väljas ut för en interventionsstudie under 12 månader. Deltagarna får utbildning om sömn och livsstil samt återkoppling på sina scheman om vissa ohälsosamma skiftkombinationer har förekommit.

Hitta lösningar

– Vi hoppas att så många som möjligt ska delta i projektet. Det kommer att ge oss ökad kunskap om vad både arbetsgivaren och medarbetarna kan göra för att förebygga besvär med bland annat sömn och hälsa, säger Ulla Olofsson, projektledare i Västerbottens läns landsting.

Forskningsprojektet finansieras av försäkringsbolaget AFA och genomförs av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet i samarbete med Västerbottens läns landsting och företaget Time Care. Ansvarig forskare är Göran Kecklund från Stressforskningsinstitutet.

I projektet arbetar även Bernt Karlsson, överläkare vid yrkes- och miljömedicin samt Sofia Westerlund, forskningsassistent vid Stressforskningsinstitutet.

Under projektet kommer Göran Kecklund att bloggawww.vll.se om projektet och ge tips på hur man kan förbättra sin sömn och sin hälsa.

Mer information
Ulla Olofsson, ulla.olofsson@vll.se 090-785 71 67
Göran Kecklund, goran.kecklund@su.se 08-553 789 12

Vänliga hälsningar
Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum