Skip to main content

Minskad energiförbrukning inom norrlandstingen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 10:53 CEST

Den senaste jämförelsen i kampanjen Energismart i Norr visar att den positiva trenden håller i sig, norrlandstingen förbrukar mindre energi idag i jämförelse med 2008. Målet med kampanjen är att minska elanvändningen i de fyra nordligaste landstingen med 5 % före 2011, vilket motsvarar ca 10 miljoner kronor och 8 000 ton koldioxid.

Inför den slutliga avstämningen i februari 2011 fortsätter norrlandstingen sitt arbeta med att minska energiförbrukningen. Minskningarna varierar mellan landstingen men gemensamt är att det varit svårare att minska förbrukningen under sommarhalvåret.

En av de största utmaningarna för norrlandstingen under sommaren har varit det ökade behovet av kyla i våra sjukvårdslokaler. Samtidigt ökar elanvändningen då nya energikrävande apparater installeras i sjukvården.

– Under sommaren går mycket energi åt till kyla på våra sjukhus. Vi har också en stadig uppgång i energianvändning på grund av att nya elförbrukande apparater köpts in. Ändå ökar inte vår totala energiförbrukning, vilket är positivt. Vi har helt enkelt hittat andra sätt att spara energi på, säger Jan Lindberg energicontroller på Landstinget Västernorrland.

Att Norrlandstingen kommer att nå det uppsatta målet 2011 är något som projektledare Monika Sundström ser på med tillförsikt.

– De signaler vi får från våra mätningar är att vår elförbrukning fortsätter att minska. Nu gäller det att lägga i nästa växel för att vi ska nå vårt mål.

Kampanjen Energismart i Norr är en gemensam satsning av landstingen i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Kampanjen är främst riktad till de 28 000 anställda inom landstingen och syftar till att förändra deras beteende och undvika onödig elförbrukning. En sammanställning av elförbrukningen sker varje tertial och jämförs med samma tertial 2008, då kampanjen startade.

Så här ser den minskade elförbrukningen ut i respektive landsting.
2a tertialen (maj till augusti) 2010 jämfört med samma tid 2008.Landsting 2aT 2008
kWh/kvm 2a T 2010
kWh/kvm
Skillnad % Västerbottens läns landsting 38,0 36,2 -4,7% Norrbottens läns landsting 31,5 30,2 -4,2% Landstinget Västernorrland 28,4 27,4 -3,5% Jämtlands läns landsting 32,7 32,45 -0,8%


Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Monika Sundström
Projektledare Energismart i Norr
Landstinget Västernorrland
monika.sundström@folkbildning.net
070-303 29 20
www.energismartinorr.se