Skip to main content

Nämnden för regional utveckling har haft sammanträde

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:29 CET

Landstingets nämnd för regional utveckling, NRU, beslutade vid torsdagens sammanträde att bevilja finansiellt bidrag/medfinansiering till Skellefteå kommun för att driva Museum Anna Nordlander och projekt Unghästen, till Skellefteå museum AB för att genomföra utställningsprojektet Nätter av ljus – Dagar av mörker.

Övriga ärenden som behandlades var ett långsiktigt uppdragsavtal med Uminova Innovation,
Landstingets trafikbeställning och EBA, ett långsiktigt och strukturerat samarbete inom EU:s 7:e ramprogram.

Beviljade bidrag
För att driva Museum Anna Nordlander beviljades Skellefteå kommun bidrag med 696 000 kronor. Museum Anna Nordlander är en aktiv mötesplats inriktad på samtidskonst med genusperspektiv vars utställningar, projekt, skrifter och seminarier har fått stor uppmärksamhet i hela landet. Västerbottens läns landsting har finansierat Museum Anna Nordlander åren 1999 – 2006 med totalt 2.338.000 kronor.

För att genomföra projektet Unghästen år 2007 beviljas Skellefteå kommun bidrag med 300 000 kronor. Projektet utför forumteaterföreställningar och dramaarbete med ungdomar i åldern 13 – 25 år. Projektet Unghästens forumteater behandlar frågor som; vänskap, mobbning, främlingsfientlighet, alkohol, droger, identitet, självkänsla, självförtroende och relationer.

För att genomföra utställningsprojektet Nätter av ljus – Dagar av mörker beviljas Skellefteå museum AB bidrag år 2007 med 200 000 kronor. Skellefteå museum har fått Nordiska ministerrådets uppdrag att producera årets nordiska utställning 2006 – 2008. Utställningsprojektet Nätter av ljus – Dagar av mörker ska gestalta livet på Nordkalotten med fokus på långa ljusa sommarnätter och långa mörka vinterdagar.

För ytterligare information, kontakta Anna Lassinantti, tel 090-785 72 71,
070-514 63 75


Långsiktigt uppdragsavtal med Uminova Innovation
Landstingets nämnd för regional utveckling förlänger och utökar uppdragsavtalet Uminova Innovation för 2007-2009. Det nya avtalet tar liksom det tidigare sikte på innovationsutveckling och nyföretagande inom området bioteknik och medicinsk teknik. Avtalet omsluter två miljoner kronor när särskilda medel avsätts för BioTech Umeå och Umeå Biotech Incubator.
För ytterligare information kontakta PO Söderström, tel 090-785 70 60, tel 070-695 01 08.

Landstingets trafikbeställning
Landstingets trafikbeställning godkänns enligt upprättat förslag från landstingets stab Tillväxt och regional utveckling. I stort sett kommer trafiken att kunna bibehållas med oförändrad nivå. Några förändringar som kan noteras är den resmöjlighet som kommer att tillskapas mellan Malå-Skellefteå under lördagar samt utökningen av två turer under sommartid mellan Vännäs-Umeå.
För ytterligare information Sonja Renman, 090-785 33 10 eller 070-693 84 08.

EBA - European Bioengineering Alliance, ett långsiktigt och strukturerat samarbete inom EU:s 7:e ramprogram
Staben för regional utveckling ska teckna ett samarbetsavtal avseende EBA
Landstinget tar tillsammans med Umeå universitet, Umeå och Skellefteå kommuner initiativ till ett långsiktigt samarbete, kallat EBA, med två framgångsrika europeiska forskningsinstitut. Genom samarbetet anställs en gemensam projektledare för arbete med att utveckla projekt inom EU:s 7:e ramprogram.
För ytterligare information kontakta PO Söderström, tel 090-785 70 60, tel 070-695 01 08.

För ytterligare information
Ordförande i nämnden för regional utveckling, Erik Bergkvist, tel 070-618 68 55

Hälsningar
Marita Broberg
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
tel 090-785 70 96, 070-200 95 76