Skip to main content

Nämnden för regional utveckling inbjuder till presskonferens

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:33 CET

Tid: Torsdag 30 november, klockan 16:00
Lokal: Vilhelminarummet, landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

På föredragningslistan för nämndens sammanträde finns bl a:

- Ansökan från Skellefteå kommun om bidrag för att driva Museum Anna
Nordlander år 2007.
- Ansökan från Skellefteå kommun om fortsatt finansiering av projektet
Unghästen år 2007. Projektet utför forumteaterföreställningar och
dramaarbete med ungdomar i åldern 13 – 25 år.
- Ansökan från Skellefteå museum AB om bidrag för att genomföra
utställningsprojektet Nätter av ljus – Dagar av mörker.
- Ansökan från Uminova Innovation AB om ett långsiktigt uppdragsavtal
2007-2009
- Landstingets trafikbeställning
- EBA - European Bioengineering Alliance, ett långsiktigt och strukturerat
samarbete inom EU:s 7:e ramprogram

Föredragningslistan bifogas.

Välkomna!
Erik Bergkvist, ordförande, Nämnden för regional utveckling

(See attached file: F2006-11-30.doc)

Hälsningar
Marita Broberg
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
tel 090-785 70 96, 070-200 95 76