Skip to main content

När barn är närstående vid svåra händelser

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 09:30 CET

Fredagen den 18 november välkomnas press och media till ett seminarium i Umeå med fokus på barn som närstående vid svåra händelser. Personal och studenter som alla bidrar till ett aktivt arbete i Västerbotten, samlas under förmiddagen för att utbyta kunskap och erfarenheter inom området.

Ungefär 3500 barn mister en förälder varje år. Omkring 600 av dessa barn, många i förskoleåldern, har mist en närstående i samband med ett oväntat dödsfall. För sex år sedan utfördes en lagändring i hälso- och sjukvårdslagen som innebar en förstärkning av landstingets uppdrag gällande barn som närstående.

Caroline Tellhammar, som hjälper till och anordnar seminariet och föreläser under dagen har även blivit inbjuden till Socialstyrelsen nationella nätverksträff i Stockholm för att berätta om Västerbottens läns landstings framgångsrika arbete i frågan.

– Vi i länet ligger i framkant i vårt arbete med barn som närstående. I Stockholm kommer jag bland annat berätta om att vi har 179 barnombud i landstinget som har uppdraget att lyfta barn som närståendes behov. Samt att vi arbetar löpande med verktygen som vi tagit fram i form av ny arbetsmodell, riktlinjer för dokumentation i journaler och broschyrer, säger Caroline Tellhammar, som även är ordförande i Länsgruppen barn som närstående.

I juni anordnades ett första seminarium i temat och fredagen är en uppföljning och fördjupning. Under seminariet är det en mängd olika aktörer som håller föredrag, visar film, och berättar om en tilltänkt arbetsmodell för att möta barn som närstående vid svåra händelser och identifiera deras behov.

Ur programmet:

  • Carina Kvarnström, sjuksköterska ambulansen, Umeå − Samverkan mellan olika verksamheter för stöd till barn som närstående.
  • Charlott Eriksson, psykiatrisköterska, mottagning Unga vuxna − Att tala med barn och ungdomar om svåra saker i livet.

– Vi vill välkomna press och media till denna dag för att få kännedom om hur vi på landstinget arbetar i denna ständigt aktuella fråga med barn i utsatta situationer. Det är ett ypperligt tillfälle att komma och lyssna samt ställa frågor för att se hur vi ser på framtiden, fortsätter Caroline Tellhammar.

Tid och plats: Fredagen den 18 november, klockan 8.30 – 12.00 i Fullmäktigesalen, Köksvägen 11, Umeå.

Arrangörer: Nätverket barn som närstående, barn- och ungdomskliniken Västerbotten och akutsjukvården Västerbotten.

Program: Bifogat längst ner.

Mer information

Caroline Tellhammar
Specialpedagog/barnkoordinator
Ordf. Länsgruppen barn som närstående
Västerbottens Läns Landsting
090-785 03 20

Vänliga hälsningar

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
073-049 46 53

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum