Skip to main content

​Nästan allt om sex i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2017 08:00 CEST

Sex är härligt och bra men det behövs viss kunskap för att alla inblandade ska känna så. Idag lanserar Västerbottens läns landsting med övriga regioner och landsting i norr en programserie i sex delar som ger grundläggande kunskaper i sex och relationer.

Intervjustudier gjorda av Jonas Jälmbrant distriktssköterska vid Ungdomshälsan Umeå och Monica Christiansson docent i sexuell och reproduktiv hälsa vid Umeå universitet visar att unga nyanlända har stora kunskapsluckor när det gäller sexuell hälsa.

Det kan handla om bristande kunskap om könsorganens anatomi och funktion, hbtq-rättigheter, kunskap om hur man blir gravid, hur könssjukdomar överförs och hur man kan skydda sig. Många har inte haft tillgång till sexualundervisning, varken i sina hemländer eller i Sverige, och det är svårt att hitta information om sexuell hälsa på rätt språk.

– Sexuell och reproduktiv hälsa är varje människas rättighet och viktigt för folkhälsan. Serien riktar till unga personer men kan med fördel ses av alla, oavsett ålder och bakgrund. Den ger på ett enkelt och tillgängligt sätt kunskap om sex, säger Eva-Britt Carlsten, hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting.

Programserien ”Nästan allt om sex i Sverige” riktar sig främst till unga nyanlända och ger grundläggande kunskaper i sex, relationer och sexuell hälsa. Avsnitten kommer att bli textade på sex språk under hösten – engelska, arabiska, persiska, dari, tigrinja och somaliska.

– Det känns oerhört spännande att leverera ett baspaket om sexuell hälsa. Framför allt när det bygger på synpunkter, tankar och önskemål från nyanlända ungdomar, säger Jonas Jälmbrant programledare för serien och distriktssköterska vid Ungdomshälsan Umeå.

Serien kan med fördel användas som ett komplement till sexualundervisningen i skolan och som samtalsunderlag av personalgrupper som möter ungdomar.

Syftet är att alla som lever i Sverige, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att lära sig hur saker och ting fungerar när det gäller sex – för sex ska vara roligt för alla. Avsnitten kommer att finnas fritt tillgängliga på Youtube-kanalen med samma namn som serien ”Nästan allt om sex i Sverige”. Det första avsnittet släpps idag, 11 september, och efter det kommer ett nytt avsnitt varannan och ibland var tredje måndag.

De sex avsnitten handlar om:

  • Den sexuella kroppen
  • Sex och könssjukdomar
  • Lagar om sex
  • Att bli eller inte bli gravid
  • Homo, bi och trans
  • Det här är sex

Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen har alla representanter i Kunskapsnätverket hiv/STI Norr som har tagit fram programserien. Produktionen har finansierats av statliga medel för hiv/STI-prevention från Folkhälsomyndigheten.

Trailer – Nästan allt om sex i Sverige

Mer information
Eva-Britt Carlsten, hälsoutvecklare folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting.
076-7897210

Helena Gard, hälsoutvecklare folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting.
070-379 70 25

Jonas Jälmbrant, distriktssköterska vid Ungdomshälsan Umeå och programledare för Nästan allt om sex i Sverige.
070-512 49 75 

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum