Skip to main content

Negativ attityd till kondom hos studenterna i Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 08:42 CET

70 % av 994 tillfrågade studenter i Umeå anser att det skulle vara allvarligt att få klamydia. 87 % vet att Klamydia är mycket smittsamt. Samtidigt uppger endast 32 % av studenterna i Umeå att de använde kondom när de hade sex. 98 % av de tillfrågade anser dessutom att det skulle vara mycket allvarligt att få hiv. Det visar en ny undersökning som Nationella Hivrådet beställt.

–        Undersökningen visar att det inte är kunskap om klamydia eller hiv som fattas studenterna. Det är inte kunskap som saknas när endast 53 % av de som använder kondom gjorde det för att undvika en könssjukdom. Det är attityden till kondomen som det bästa skyddet mot både klamydia och hiv som oroar, säger Eva-Britt Carlsten, hälsoutvecklare, FoUU-staben, Västerbottens läns landsting

Attityden till kondomanvändning är generellt negativ bland unga vuxna i Sverige. Det finns idag ett sexuellt beteende som innebär att alltför många unga är i riskzonen för att få en sexuellt överförd infektion. I en globaliserad värld åker t.ex. många ungdomar utomlands, vilket också kan medföra nya och tillfälliga relationer. Det är då viktigt att ta ansvar både mot sig själv och mot partners genom att använda kondom.

–        Det här med smittkedjor är inte enkelt. Ens partner har oftast haft andra partners och antalet vi har sex med är inte bara en person. I kedjan finns förstås en risk att någon bär på en infektion. Gör du exempelvis testet på Knullträdet.se visas detta på ett kul och tydligt sätt, säger Kerstin Granberg Lundgren, kurator vid STD-mottagningen, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Studenter som vill testa sig eller få råd kan kontakta studenthälsan, STD-mottagningen på Norrlands universitetssjukhus eller ungdomsmottagningen.

Under 2009 anmäldes i Sverige 486 fall av hiv till Smittskyddsinstitutet, vilket är 38 fler fall än 2008. Ökningen bekräftar trenden att antalet hivfall har ökat under 2000-talet. Inga fler ska behöva få hiv.

Kunskapen finns. Nu måste attityden förändras. Kondomen ska vara självklar när man träffar en ny partner. Nationella Hivrådet i samarbete med landsting och organisationer arbetar för att ändra attityden.

Information lämnas av:
Kerstin Granberg Lundgren, kurator STD-mottagningen, Norrlands universitetssjukhus, 090-785 20 56, 070-242 24 10