Skip to main content

Norrlandstingen ger 2,3 miljoner till klinisk forskning

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2018 12:06 CET

Norra sjukvårdsregionen (Västerbottens läns landsting, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten) ger 2,3 miljoner till klinisk forskning 2019.

Västerbottens läns landsting, Region Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen samt Region Norrbotten, har sedan 1986 fördelat ca 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr. Årliga anslag från respektive landsting/region till FoU- och så kallade spetsprojekt ger dessutom tillsammans ytterligare omkring 25 miljoner kronor till forskningen.

Visare Norr - anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstings-/regiongränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2019 har 2,2 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland som tilldelas 1 projekt. 33 projekt har ansökt om forskningsmedel, 16 projekt har beviljats anslag.

2,3 miljoner fördelade till 16 forskningsprojekt

Ansökningarna bedöms av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen/regionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelning tas av regionförbundets Forsknings- och utbildningsråd. Bedömarna konstaterar att kvalitén på forskningsprojekten genomgående är hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund vid dagens sammanträde.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på http://www.norrlandstingen.se/forskning/visare-norr/.

Upplysningar om forskningsprojekten kan också fås från nedanstående personeri respektive landsting/region:

Norrbotten, Fredrik Pettersson 072-223 16 65

Västerbotten, Anna Ramnemark 070-311 43 96

Västernorrland, Jonas Appelberg 070-562 12 44

Jämtland/Härjedalen, Göran Larsson 070-293 50 44

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum