Skip to main content

Nu bildas de första Smart Ungdomklubbarna i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 16:59 CEST

Norrhammarskolan och Björkskolan i Skellefteå är de två första skolorna i länet som bildar Smart Ungdomklubbar. Smart Ungdom är ungdomarnas egen organisation som arbetar för att ungdomarna ska säga nej till osmarta val som att börja använda tobak.

För att bilda eller bli medlem i en Smart Ungdom måste man vara ansluten till en kontraktsverksamhet, som Tobaksfri Duo, vilken idag är landets största kontraktsverksamhet och finns i 56 kommuner.

– Jag tycker det är jätteroliokoogt att vi nu är på gång i Västerbotten med att bilda Smart Ungdomklubbar. Det innebär att eleverna själva kommer att få större inflytande och bli mer delaktiga i det tobaksförebyggande arbetet på skolorna, säger Ywonne Wiklund som är ansvarig för Tobaksfri Duo.

Att det är just Norrhammarskolan och Björkskolan som är först beror på att några elever från dessa skolor deltog på en nationell konferens som Smart Ungdom arrangerade i Göteborg för några veckor sedan. En konferens med ungdomar från Skåne i söder till Skellefteå i norr.

Till bilda-mötena är Sara Dinwiddie speciellt inbjuden, engagerad drogförebyggare som är anställd på Smart Ungdoms kontor i Stockholm. Sara har besökt Västerbotten tidigare, i samband med Tobaksfri Duos Elevaktivitetsdagar i november 2011, då tonvikt lades just på ökad ungdomsdelaktighet. Smart Ungdom har tagit fram ett undervisningsmaterial och kampanjen ”Fräsch?”, om hälsorisker med vattenpipa, vilket det kanske blir ett smakprov på under skolbesöken.

På Norrhammarskolan är det samling klockan 12.30 då man bjudit in alla elever som skrivit kontrakt i Tobaksfri Duo. Det kan bli flera hundra som kommer att finnas på plats i cafeteriaområdet. På Björkskolan samlas eleverna klockan 8.45. Båda skolorna har också utsett en styrelse bland eleverna som kommer att ansvara för att driva arbetet.

– Det här är ett sätt att stärka arbetet med Tobaksfri Duo och engagemanget bland eleverna och jag vet att intresse finns att bilda Smart Ungdom klubbar på fler skolor i länet, säger Ywonne Wiklund.

Inbjudan till media
Välkommen till Björkskolan kl. 8.45 och till Norrhammarskolan kl. 12.30.

Kontaktpersoner
Madeleine Kjell fritidsledare Norrhammarskolan, 072-702 58 22, Lena Westberg skolsköterska Björkskolan, 070-5517416

Ywonne Wiklund, länsansvarig för Tobaksfri Duo, 070-648 73 15

Sara Dinwiddie, Smart Ungdom, 070-742 10 35

 

Fakta
Smart Ungdom bildades för några år sedan med en stark kraft och vilja från ungdomarna att själva engagera sig. Det startade som en ungdomsorganisation under Riksförbundet SMART som är ett nationellt nätverk för olika verksamheter som har någon form av kontrakt i sitt arbete. Ywonne Wiklund, som ansvarar för Tobaksfri Duo både i länet och för den nationella spridningen, är sedan några år tillbaka ordförande i Rf SMART.

För mer information se: www.smart.org.se, www.smartungdom.se, www.tobaksfri.se