Skip to main content

​Nu inleds ansökningsprocessen i bildandet av en region

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2017 12:02 CET

Landstingsstyrelsen höll i dag tisdag ett extra sammanträde för att inleda ansökningsprocessen i bildandet av en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige i Västerbottens län från och med den 1 januari 2019.

Landstinget vill ansöka till regeringen om att från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret och bilda en region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018. Anledningen är att man vill stärka och samordna det regionala tillväxtarbetet i länet.

Om ansökan godkänns av regering och riksdag, samlas landstingets och kommunalförbundet Region Västerbottens verksamheter i en ny organisation, en region. De kvarvarande delar som rör regionala utvecklingsfrågor på Länsstyrelsen, till exempel företagsstöd, är också tänkta att flyttas över till den nya regionen.

Kommunernas synpunkter viktiga
Det första steget i ansökningsprocessen är att länets kommuner ska lämna synpunkter på hur de ställer sig till en regionbildning i Västerbottens län och om de godkänner att landstinget ansöker om detta till regeringen enligt föreslagen tidplan.

Landstinget vill också ha kommunernas synpunkter på hur kommunal samverkan bör organiseras i en ny region och hur de kan delta för att forma det samarbetet.

Så går processen till
Västerbottens läns landsting ansvarar för inlämnandet av ansökan till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län”. Till ansökan ska man också bifoga kommunernas ställningstagande i frågan.

Ansökan ska vara inlämnat till regeringen senast den 30 september 2017.

För att hinna med de beslut som måste fattas i processen, behöver landstinget kommunernas ställningstaganden senast den 15 maj 2017.

Kommunernas ställningstagande, för eller emot en regionbildning, är viktigt i beredningsarbetet inför landstingsfullmäktiges beslut som krävs innan ansökan kan lämnas till regeringen och den fortsatta hanteringen av ansökan.

Ärendet ska behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 20–21 juni 2017.

Mer information lämnas av landstingsstyrelsens presidium:

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.
Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.
LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, 070-357 21 67

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum