Skip to main content

Nu inleds försök med arbetstidsförkortning i landstinget

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 14:33 CET

Nu är det klart att det blir städverksamheten vid Skellefteå lasarett som från och med den 1 mars och 1,5 år framåt ska ingå i ett pilotförsök med arbetstidsförkortning inom Västerbottens läns landsting.

– Det känns väldigt spännande och positivt att lyfta städverksamheten och våra medarbetare i ett sådant här projekt, säger Anna-Maria Rudolfsson, avdelningschef.

Samtliga medarbetare med en tjänstgöringsgrad på minst 70 procent deltar i försöket som pågår den 1 mars 2017 till den 30 september 2018. Totalt rör det sig om ett trettiotal personer som ska arbeta kortare dagar med bibehållen ordinarie lön. För den som arbetar heltid blir en arbetsdag sex timmar i snitt.

– Under projekttiden kommer en motsvarande arbetsplats vid Lycksele lasarett att fungera som referens för att se om sjukfrånvaro, upplevd stress, personalomsättning och bemanningsgrad påverkas av att arbetstiden förkortas, säger Ann-Christin Axelsson, verksamhetschef för intern service i Västerbottens läns landsting.

Försöket utvärderas kontinuerligt och under hösten 2018 ska landstinget ta ställning till om fler verksamheter ska omfattas av arbetstidsförkortning.

Vill förbättra arbetsmiljön

Det var landstingsstyrelsen som i oktober 2015 fattade beslutet att man ville se ett försök med arbetstidsförkortning genomföras för att se om det kan bidra till bättre arbetsmiljö, attraktiva arbetsplatser och lägre sjuktal.

– Många medarbetare signalerar att de inte orkar arbeta heltid. Den senaste medarbetarundersökningen visar på upplevd stress och otillräcklig tid för återhämtning. Vi ser också att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar. Här kan arbetstidsförkortning vara en bidragande faktor för att vända trenden, säger Ulla Olofsson, processägare vid Västerbottens läns landsting.

Andra mål med arbetstidsförkortning är att bidra till att skapa attraktiva arbetsplatser och öka förutsättningarna att rekrytera och behålla medarbetare i den omfattning som landstingets verksamheter kräver.

– Det kan vara en faktor som gör att seniora medarbetare (55+) orkar arbeta efter 65 års ålder, att hälsa och mående påverkas positivt helt enkelt, säger Ulla Olofsson.

Kostnaden för genomförandet beräknas till 3 miljoner kronor under 1,5 år. En projektledare, Sara Bäckmark vid landstingets HR-stab, ska stötta verksamheten i genomförandet och sammanställa erfarenheter av försöket.

Mer information:

Anna-Maria Rudolfsson, avdelningschef för städverksamheten vid Skellefteå lasarett, 070-597 17 52.
Ann-Christin Axelsson, verksamhetschef för intern service, 070-347 91 25.
Ulla Olofsson, HR-strateg och processägare, 070-314 69 19

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum