Skip to main content

Nu öppnar 6 500 kvm nya vårdlokaler på Nus

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 15:40 CEST

Idag invigdes de nya vårdlokaler som byggts upp av moduler i fyra våningar framför Norrlands universitetssjukhus västra entré. Den nya byggnaden 3C fungerar som evakueringslokaler för verksamheter vars ordinarie lokaler renoveras – en viktig förutsättning för sjukhusområdets fortsatta utveckling.

Arbetet med att invändigt färdigställa och möblera den 6 500 kvm stora byggnaden pågår för fullt. Under april flyttar de första verksamheterna in i de moderna vårdlokalerna, en av dessa är den postoperativa avdelningen.

– Det är ett stort flöde av patienter, ca 9 000 per år, som passerar genom den postoperativa avdelningen som är en central del av ett sjukhus. Det ställer enorma krav på att vi har en väl fungerande verksamhet. Ovanpå byggnad 10 byggs så småningom en permanent postoperativ avdelning och innan dess är vi otroligt glada att kunna flytta in här i byggnad 3C, i nya och fräscha lokaler. Här får vi också förutsättningar att prova nya arbetssätt som vi kan ta med oss vidare, säger Johan Thunberg, bitr. verksamhetschef vid Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten.

Specialanpassade för vård

Det pågår flera större byggprojekt och renoveringsarbeten på sjukhuset just nu och det kommer att vara så under flera år framåt. Behovet är stort av temporära evakueringslokaler som avdelningarna kan flytta till medan deras ordinarie lokaler renoveras. Tack vare den nya byggnaden, som har specialanpassats för att uppfylla högt ställda krav för vårdverksamhet, kan man enklare utveckla sjukhuset parallellt med pågående verksamhet.

– Nu kan vi minimera störningar och genomföra renoveringsarbetet utan att vård och patientsäkerhet äventyras. Genom att välja den här typen av flexibla husmoduler som går snabbt att sätta upp vinner vi också väldigt mycket tid, säger Ulf Widmark, fastighetschef i Västerbottens läns landsting.

– Många av Sveriges sjukhus byggdes på 1950–1970-talet och lokalerna är inte ändamålsenliga för att möta behoven från hälso- och sjukvården idag. Den här modulbyggnaden underlättar så att vi kan genomföra nödvändiga byggprojekt och renoveringar och samtidigt erbjuda bra ersättningslokaler för patienter och personal, säger Peter Olofsson (S), landstingsråd.

Byggtiden för 3C har varit ca ett år, ett traditionellt bygge tar dubbelt så lång tid. Fastighetsmodulerna kommer att vara placerade framför Nus under minst tio år framåt. Därefter kan de flyttas och sättas upp på annan plats där de bättre behövs, i Umeå eller i övriga länet. Dagens placering vid huvudentrén är för att bibehålla viktiga patientflöden och samband mellan olika avdelningar på Nus. Tre så kallade skywalks binder samman den nya byggnaden med övriga sjukhuset.

Först ut att nyttja de nya lokalerna är:

 • Postoperativ avdelning, dagkirurgiavdelning
 • Vårdavdelning för hand och plastik samt ögon
 • Ögonklinik mottagning
 • Medicinsk akutvårdsavdelning
 • Klinisk neurofysiologi

Ny entré till sjukhuset

Till hösten öppnar sjukhusets västra entré igen, 30 meter längre ut än tidigare. Den stora ingången har varit stängd under ca ett års tid i samband med bygget av byggnad 3C och besökare har hänvisats till andra entréer. Centralhallen nås då via en inglasad passage mellan de nya byggnadsdelarna med flera våningars takhöjd.

Fakta byggnad 3C

 • Enheter som finns i byggnaden: Postoperativ avdelning, dagkirurgiavdelning, vårdavdelning för hand och plastik samt ögon, medicinsk akutvårdsavdelning, ögonklinik mottagning samt klinisk neurofysiologi.
 • 6 500 kvm lokalyta i fyra plan. Totalt består byggnaden av 141 moduler med en yta på 7 300 m2 (inkl. fläktrum).
 • Varje modul väger cirka 30 ton. De längsta modulerna är 17 meter och transporterades med färja från Rostock, Tyskland till hamnen i Holmsund. Sedan vidare med poliseskort till uppställningsplatsen på Nus.
 • 70 moduler monterades på mindre än 10 dagar, via en 500 tons mobilkran.
 • Det finns två hissar i byggnaden. Den största klarar 53 personer och 4 000 kg.
 • Sjukhusets västra entré har flyttas cirka 30 meter längre ut än idag. Man kommer in i en inglasad passage mellan den nya byggnadens flyglar, som leder in till centralhallen. Västra entrén öppnar under hösten 2018.
 • Utvändigt görs ny stenläggning, gångstråk och anslutning till tågstationen Umeå Östra. Vägen som leder till akutmottagningen ska passera under en del av den nya vårdbyggnaden.

Mer information

Ulf Widmark, fastighetschef Västerbottens läns landsting, 072-522 22 58.

hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum