Skip to main content

Nu ska vi hitta patienter med KOL

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 09:49 CEST

Eva Sunna är KOL-sjuksköterska på lung- och allergimottagningen på Norrlands universitetssjukhus.

En hjärtsjuksköterska som gissar patientens blodtryck istället för att mäta, eller en diabetesläkare som ordinerar insulin utan att undersöka blodsockervärdet? Det kommer vi förmodligen aldrig se i vården. Men när det gäller lungsjukdom diagnostiseras patienter i många fall utan att lungfunktionen mäts. Det vill astma-KOL-rådet i Västerbotten nu ändra på.

– När patienter kommer till oss på lungmottagningen är de ofta svårt sjuka. I många fall har de sökt sig till hälsocentraler flera gånger tidigare för att de varit trötta, haft återkommande infektioner eller varit deprimerade. Ofta har de blivit hemskickade utan att någon undersökt deras lungfunktion och upptäckt att de faktiskt har KOL.

Det berättar Eva Sunna som är KOL-sjuksköterska på lung- och allergimottagningen på Norrlands universitetssjukhus.

– Det är så onödigt för idag finns det förhållandevis enkla metoder för att upptäcka KOL, och kan man göra det tidigt kan man spara mycket lidande för patienten.

Kontaktsjuksköterska för patienter med KOL
KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en kronisk sjukdom som innebär att lungfunktionen gradvis försämras. Hela åtta procent av befolkningen beräknas ha KOL, men mörkertalet är fortfarande stort. Eva Sunna har nyligen fått rollen som kontaktsjuksköterska för alla patienter som behandlas för KOL på lung- och allergimottagningen, en tjänst som initierats för att ge en tryggare och mer personcentrerad vård.

– KOL går inte att bota men med relativt enkel behandling, framför allt i form av förändrade levnadsvanor, kan sjukdomsförloppet stannas upp. De flesta patienter kan få ett välfungerande liv om sjukdomen upptäcks i tid, berättar Eva Sunna.

Feldiagnostisering vanligt
Eva Sunna sitter även med i landstingets expertråd för astma-KOL. Här samlas specialister på KOL från flera professioner; sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och forskare från hela Västerbotten. Med gemensam kunskap arbetar de för att ta fram bättre arbetsmodeller för att upptäcka och behandla KOL. Framförallt vill de minska lidandet hos patienterna, men också underlätta för personalen och minska kostnaderna inom vården. Ordförande för rådet är Thomas Sandström, professor i lungmedicin:

– Feldiagnostisering är ett vanligt problem när det gäller den här patientgruppen. Eftersom de klagar på andningssvårigheter så skrivs det ofta ut astmamedicin med kortison till dem på hälsocentralerna – ett läkemedel som inte hjälper mot KOL. Det är en helt onödig kostnad för vården som dessutom skapar lidande för patienten då deras faktiska sjukdom inte behandlas.

Spirometriutbildning på hälsocentraler
För att upptäcka om en patient har KOL görs en så kallad spirometri där man mäter patientens lungfunktion.

– Spirometrier görs tyvärr inte i den omfattning som behövs på hälsocentralerna idag. Därför har vi tagit fram en spirometriutbildning som personal från hälsocentraler i hela Västerbotten ska få gå, berättar Thomas Sandström.

Syftet är att det på varje hälsocentral ska finnas minst en läkare och en sjuksköterska som kan göra en spirometri och på så vis upptäcka och behandla patienter med KOL

Stigmatiserad sjukdom
Men personal som inte har gått spriometriutbildningen kan också bidra till att hitta patienter med oupptäckt KOL innan sjukdomen har nått ett allvarligt skede menar Eva Sunna:

– Det allra viktigaste för att upptäcka KOL är att personal frågar patienten om hon eller han röker eller har rökt tidigare. Eftersom tobaksbruk är den vanligaste orsaken till KOL är det en sjukdom kopplad till mycket stigmatisering. Många patienter skäms och berättar inte självmant att de röker.

– Alla rökare och exrökare över 45 år bör därför få göra spirometri för att upptäcka KOL, avslutar Thomas Sandström.

Mer information

Thomas Sandström, professor i lungmedicin Nus, 070-5231212

Eva Sunna, KOL-sjuksköterska Nus, 070-3520378

Vänliga hälsningar
Sally Carlsson Cloodt
Kommunikationsstaben
072-546 75 40

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum