Skip to main content

Nu startar landstinget i Västerbotten screening av äldre män för att upptäcka pulsåderbråck

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 13:45 CET

I dagarna börjar landstinget erbjuda alla män i Västerbottens län som fyller 65 år under nästa år att undersöka sig och se om de har ett pulsåderbråck på stora kroppspulsådern som riskerar att brista. Dödligheten i denna sjukdom är stor, men med hjälp av en enkel ultraljudsundersökning kan sjukvården upptäcka riskpatienter i god tid.

Pulsåderbråck kan förekomma i alla delar av stora kroppspulsådern men är vanligast i buken. Bråcket syns som en utvidgning på kroppspulsådern och det uppstår på grund av att kärlväggen har blivit försvagad.

Förekomsten av pulsåderbråck är mycket vanligare hos män än hos kvinnor och hänger dessutom ihop med åldern. Det uppstår sällan före 60 års ålder och rökning, förekomst av pulsåderbråck i familjen samt åderförkalkning ökar risken att drabbas.

Tidigare undersökningar visar att 6-8 procent av alla män över 65 år har pulsåderbråck. Det ger vanligtvis inga symtom utan upptäcks antingen av en händelse i samband med andra undersökningar eller i samband med att bråcket brister.

Omkring hälften av de personer som får en bristning med akut blödning dör innan de når sjukhus. Av de personer som når sjukhus överlever cirka hälften. Dödligheten i samband med bristning är således cirka 75 procent.

Men med hjälp av en enkel ultraljudsundersökning kan nu sjukvården upptäcka om en person har ett pulsåderbråck som behöver åtgärdas. Studier har visat att screening av äldre män leder till minskad dödlighet i brustet pulsåderbråck och att screening är en kostnadseffektiv metod. När det gäller kvinnor har man hittills inte kunnat visa att screening minskar dödligheten i pulsåderbråck.

I våras fick sjukvården klartecken av politikerna i landstinget att börja med screening av alla män som fyller 65 år.

Rent praktiskt är det Kirurg- och Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå som svarar för den nya verksamheten. Verksamheten beräknas vara i full gång i början av nästa år.

Alla västerbottniska män som fyller 65 år nästa år kommer att erbjudas att göra en ultraljudsundersökning. Screeningen av 65-åriga män kommer sedan att upprepas årligen. Det finns omkring 1300 män i den aktuella åldern i Västerbottens län. Av dessa räknar sjukvården med att 85-90 procent kommer att komma till undersökningen.

Män som är skrivna i Umeå med kranskommuner samt i Skellefteå med omnejd kommer att kallas till undersökning på sjukhusen i Umeå respektive Skellefteå.

Männen i länets inlandskommuner kommer att kallas till undersökning vid antingen Lycksele lasarett eller närmaste hälsocentral eller sjukstuga.

Ultraljudsundersökningen utförs av biomedicinska analytiker från kliniskt fysiologiska laboratoriet vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Undersökningen är snabb, smärtfri och ofarlig.

Syftet med screeningen är att upptäcka pulsåderbråck i ett så tidigt skede att en kirurgisk behandling kan göras innan bråcket brister och därmed minska dödligheten.

Undersökningen, som är frivillig, kostar 100 kronor, dvs. samma kostnad som för kvinnors mammografiscreening. Kostnaden ingår inte heller i högkostnadsskyddet och det utgår ingen reseersättning.


Mer information till media lämnas av;

- Sven-Erik Persson, specialistläkare vid Kirurgcentrum i Umeå, 090-785 85 44. Han kan också sökas via sjukhusväxeln i Umeå, telefon 090-785 00 00.
- Ulf Näslund, verksamhetschef vid Hjärtcentrum i Umeå, 090-785 36 00.