Skip to main content

Ny chef inom landstingets handikappverksamhet

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:03 CET

Gunilla N Larsson blir ny verksamhetschef för handikappverksamhetens vuxenverksamhet Råd och stöd.

- Gunilla har tidigare arbetat med ledaruppdrag inom handikappområdet, säger Ann-Sofi Kaati, chef för hela handikappverksamheten. Hennes kunskaper om myndighetsutövning och juridik blir en tillgång för vår verksamhet. Samtidigt brinner hon för att personer med funktionshinder ska få del av välfärden och känna sig som delaktiga samhällsmedborgare.

- Min förhoppning är att jag ska bidra till en ökad samordning av samhällsstöd till personer med funktionshinder, säger Gunilla N Larsson. Det ska bli intressant att få jobba i ett sammanhang där handikappfrågor står i fokus.

Gunilla N Larsson har arbetat med handikappverksamhet i hela sitt yrkesverksamma liv hos olika arbetsgivare. Senast kommer hon ifrån Länsstyrelsen där hon jobbat som socialkonsulent. Gunilla är född i Vilhelmina, utbildad socionom, är gift och har två barn, 9 och 15 år gamla.

Ann-Sofie Kaati var, innan hon blev verksamhetschef för hela handikappområdet, chef för Råd och stöd. Om sin ersättare säger hon vidare:

- Hennes tydlighet, förmåga till samverkan och att hon är en god lyssnare innebär att hon har stora möjligheter att ge medarbetarna det stöd de behöver.

Råd och stöd ger expertstöd till funktionshindrade och deras anhöriga. Detta stöd ska minska och kompensera de konsekvenser ett funktionshinder kan innebära. Enheten erbjuder samordnade sociala, psykologiska, medicinska och pedagogiska insatser vilka ges utifrån den enskildes behov, önskemål och förutsättningar. Råd och stöd är ett komplement till Hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

För ytterligare information
Gunilla N Larsson, verksamhetschef för Råd och stöd, Västerbottens läns landsting, tel 090-785 71 30
Ann-Sofie Kaati, chef för handikappområdet, Västerbottens läns landsting, tel 090-785 70 72, 070-600 24 01.

Önskas bild på Gunilla, kontakta Marita Broberg enligt kontaktuppgifter nedan.

Hälsningar
Marita Broberg
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
tel 090-785 70 96, 070-200 95 76
marita.broberg@vll.se