Skip to main content

Ny enkät för fortsatt uppföljning av Cryptosporidieutbrottet

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 08:21 CET

20 000 Skellefteåbor var sjuka från årsskiftet och fram till maj månad 2011 i magtarmsymtom som stämmer överens med Cryptosporidieinfektion. Det visar de beräkningar som hittills gjorts av den enkät som under juni månad skickades ut till 1750 Skellefteåbor.

- Detta gör utbrottet till det näst största i Europa, bara utbrottet i Östersund har varit större, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbottens läns landsting.

För att följa upp om genomgången Cryptosporidieinfektion ger några långvariga besvär från magtarmkanalen kommer ytterligare en enkät att skickas ut den 18 november.

- Vi hoppas på fortsatt hög svarsfrekvens för att kunna ta fram ny kunskap, säger Stephan Stenmark.

- Medborgarna har visat ett fantastiskt engagemang och tålamod under hela Cryptosporidieutbrottet, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå kommun. Ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på brevenkäten. Jag hoppas att våra medborgare som får den nya uppföljande enkäten fortsätter att hjälpa till genom att besvara frågorna i den brevenkäten, säger Kristina Sundin Jonsson.

Ytterligare data från den enkät som skickades ut i juni håller på att analyseras i samarbete med Smittskyddsinstitutet.

Information lämnas av:
Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting, 070-969 51 40
Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå kommun, 070-608 89 69