Skip to main content

Ny forskningsdirektör i Västerbottens läns landsting

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 14:51 CEST

Handkirurgen Mikael Wiberg blir från årsskiftet ny forskningsdirektör i Västerbottens läns landsting. Han blir också chef för den nyinrättade staben för forskning och utveckling.

Mikael Wiberg är professor i anatomi och handkirurgi och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Han gick sin grund- och forskarutbildning i Uppsala, där han också blev docent samt specialist i handkirurgi och plastikkirurgi. Efter att i England ha utvecklat sina kunskaper i missbildnings- och nervkirurgi flyttade han till Umeå.

De senaste 20 åren har Mikael Wiberg kliniskt mest ägnat sig åt missbildningskirurgi och har i norra regionen ansvaret för de barn som fötts med missbildningar på övre delen av armen.

Vetenskapligt har han hela sin karriär haft fokus på nervsystemet och framför allt på de mekanismer som styr hur nerver läks efter en skada. Engagemanget har på senare år främst handlat om nya principer att behandla nervskador, bland annat med stamceller.

Han har publicerat ett drygt 100-tal vetenskapliga arbeten, ett flertal bokkapitel och översiktsartiklar samt handlett ett 15-tal forskarstuderande till examen. Hans forskning har fått omfattande stöd från både Vetenskapsrådet, EU:s tillväxtfonder och EU:s ramprogram.

Mikael Wiberg har varit ledamot i flera kommittéer i både Umeå och Uppsala.

Nationella uppdrag
Idag har han flera nationella uppdrag, bland annat som ledamot av Nationella vävnadsrådet, där han ansvarar för frågor kring donation/transplantation av organ, vävnader och celler. Han är sedan många år vetenskaplig sekreterare i Svensk handkirurgisk förening.

För att kunna fortsätta som kirurg och ansvara för sin forskargrupp tillträder han till att börja med som forskningsdirektör på 55 procent.

– Uppdraget är utmanande och synnerligen viktigt. Ett fortsatt gott samarbete mellan landsting och universitet är en grundförutsättning för att vi i norra regionen ska kunna garantera vård och vetenskap av högsta kvalitet i framtiden, säger Mikael Wiberg.

– Förutsättningarna för att vi ska utgöra en attraktiv arbetsplats för yngre medarbetare är mycket goda. Jag hoppas att jag kan bidra till den utvecklingen, säger han vidare.

Mikael Wiberg efterträder Jack Lysholm, professor i ortopedi, som avslutar karriären som chef för Registercentrum Norr. Tillförordnad forskningschef från 1 oktober är Anna Ramnemark, chef för Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Mer information
Mikael Wiberg
070-576 06 52
mikael.pj.wiberg@umu.se

 

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting