Skip to main content

​Ny kvarn förvandlar matavfall till biogas

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2018 10:30 CEST

Med den nya effektiva avfallskvarnen på Norrlands universitetssjukhus mals cirka 200 ton matrester per år och omvandlas till biogas.

– Det är bra både ur miljösynpunkt och för arbetsmiljön, säger Karin Modig, miljösamordnare vid Västerbottens läns landsting.

Varje dag, året om, slängs mängder av matrester från alla vårdavdelningar på universitetssjukhuset och från restaurang Kulinarium. Från och med april hamnar resterna i en ny avfallskvarn, centralt placerad mitt i sjukhusets produktionskök, och tas tillvara.

– Allt kan malas, matrester, kycklingben och större ben. Det enda som kan fastna och bli ett problem är segt laxskinn, säger Fredrik Lindgren, driftchef för Medirest.

200 ton rester

Totalt skrapas cirka 200 ton matrester per år ner i kvarnen. Under 90 sekunder sugs vatten in tillsammans med maten och efter det går en vakuumpump i fem minuter, så att inget ska fastna i rören som går ner till en stor tank i kulvertplan.

– Tanken rymmer nio kubikmeter malda matrester. En gång i veckan kommer en tankbil och tömmer tanken, säger fastighetstekniker Johnny Muntlin. I tömningsröret sitter också ett uv-filter som tar bort dålig lukt.

Från rötgas till biogas

Matavfallet körs därefter till Vakin, Umeå kommuns vatten- och avfallsverksamhet, och dess rötgasanläggning på Ön i Umeå och omvandlas till biogas.

– Ett ton rötat matavfall ger 1 200 kilowattimmar bioenergi, förklarar Karin Modig. Det kan driva en biogasbil 190 mil, det blir nästan 2 kilometer på 1 kilo matavfall.

– I dag går ännu inte allt matavfall från landstinget till rötning. Men om allt rötas och blir till biogas, skulle biogasbilar kunna köras nästan 40 000 mil per år.

Slipper tunga lyft

Förutom den miljömässiga vinsten innebär den nya avfallshanteringen en väsentligt förbättrad arbetsmiljö för många medarbetare på Nus.

Tidigare slängdes den överblivna maten på avdelningarna i sopsäckar. Tunga säckar som sedan slängdes i stora sopnedkast, för vidare transport till förbränning.

– Nu slipper personalen både tunga lyft, kladdiga soprum och extra städning efter säckar som gått sönder, säger Karin Modig.

Fakta: Kostnaden för kvarnen, tanken och rör är 1,5 miljoner kronor. En liknande mindre kvarn finns också på Skellefteå lasarett.

Mer information: Karin Modig, miljösamordnare,Västerbottens läns landsting, 070-246 19 86

Hälsning

Jan Alfredsson
Kommun ikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum