Skip to main content

Ny modell för ökad tillgänglighet till Bup

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 10:41 CEST

Nu inför barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, en arbetsmodell som används inom andra barnpsykiatriska mottagningar i landet. Målet är att förbättra tillgängligheten för patienterna och arbetsmiljön för personalen.

– Det handlar om att sätta en tydlig struktur för besök och tydligt beskrivna patientflöden och göra en standard för att sedan noga följa upp verksamheten mot detta, säger Anna Wallgren, verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten.

Bup har under lång tid, framförallt i Umeå, haft problem med tillgängligheten. När det gäller nybesök får alla barn och ungdomar komma till Bup inom 60 dagar, vilket är inom gränsen för nationella vårdgarantin på 90 dagar. Målet är klara den förstärkta vårdgarantin på 30 dagar. Akuta besök är alltid prioriterade och bokas direkt.

– Vi måste få rätsida på köerna till Bup i hela länet. Vi har gjort mycket men vi behöver göra mer. Med det här nya arbetssättet gör vi en tydligare och mer detaljerad planering kring nybesök, utredningar och behandlingar. Det ska det vara klart och tydligt för alla vem som gör vad och i vilken utsträckning säger Anna Wallgren.

Den nya besöksplaneringen grundar sig på ett schema där varje heltidsanställd har fyra genomförda patientbesök per dag. Det bygger på erfarenheter från liknande verksamhet i andra landsting och regioner.

– När vi tittar ur ett nationellt perspektiv är ett snitt på fyra genomförda patientbesök per dag en rimlig arbetsbelastning, det ser ut så på många mottagningar och det fungerar, säger Anna Wallgren.

Med förändringarna vill man stärka patientsäkerheten och förbättra tillgängligheten till Bup. Det handlar också om att förbättra arbetsmiljön för personalen, ett område som man också arbetat med under lång tid.

– Vår personal både i Lycksele, Skellefteå och Umeå gör ett fantastiskt jobb för att förbättra tillgängligheten. Men för att nå ända fram behöver vi i viss utsträckning utmana invanda arbetssätt och göra saker på annat vis än vi tidigare gjort, säger Anna Wallgren.

Mer information lämnas av:
Anna Wallgren, verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten, 070-230 19 68.

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben