Skip to main content

Ny modell för öppna prioriteringar

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 14:43 CEST

Landstinget har beslutat att arbeta med prioriteringar på ett nytt, öppet och systematiskt sätt. Det är nödvändigt för att skapa det ekonomiska utrymme som krävs för att möta den medicinska utvecklingen och de förväntningar och möjligheter som den medför.

– Framtiden är ljus i hälso- och sjukvården då de medicinska möjligheterna växer och vi kan hjälpa allt fler människor. Samtidigt går utvecklingen snabbare än resurserna växer. Det innebär att vi måste ta tillvara det bästa av det nya och mönstra ut det som är mindre angeläget, säger landstingsstyrelsens ordförande Levi Bergström, s.

– Att prioritera på ett sätt som är öppet och som också innebär att vi förändrar utbudet är svårt. Samtidigt är det precis vad vi behöver göra nu.

Arbetet med prioriteringar innebär att alla verksamheter ska identifiera de åtgärder som är lägst prioriterade och som motsvarar 10 procent av nettokostnaden. En del av dessa, cirka tre procent, ska sen tas bort i en fortsatt dialog med politisk ledning, verksamhet och tjänstemannaledning. Samtidigt införs nya, högre prioriterade åtgärder, i samma omfattning. Ytterst är det landstingets politiker som fattar besluten om vad vi ska sluta göra och vad som ska komma i stället.

– Det är ett svårt uppdrag som kräver hela organisationens kunskap och engagemang. Men förutsättningarna är goda eftersom det finns en insikt i verksamheten om att det inte räcker att enbart jobba med effektivisering och rationalisering. Vi måste utveckla ett nytt sätt att jobba systematiskt med prioriteringar, säger landstingsdirektör Sofie Edberg.

Landstingsstyrelsen fattar beslut om prioriteringarna den 18 november. Beslutet avser 2009– 2010 och omfattar en omfördelning på cirka 160 miljoner kronor.

För mer information:
Leif Hognert, bitr landstingsdirektör samordnare för prioriteringsprocessen, 090-785 72 19 eller 070-325 00 86
Susanne Waldau, prioriteringsstrateg, 090-785 72 14 eller 070-398 83 34.
Jan-Gunnar Sjödin, chefläkare, 090-785 74 85 eller 070-348 24 82

För mer information se också www.vll.se/pressrum
Presskontakt Malin Åberg, informationschef, 070-240 91 55.