Skip to main content

Ny nationell mätning av vårdrelaterade infektioner

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:17 CET

I november gjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den fjärde nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner i Sverige har minskat vid varje mätning och var vid senaste mätningen 8,9 %. I Västerbottens län hade 10,8% av patienterna inom kroppssjukvården en vårdrelaterad infektion, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående mätningstillfälle.

– Resultaten för Västerbotten är ganska stabila jämfört med flera andra mätningar vi gjort under 2008 och 2009, säger Anders Johansson, hygienläkare. Vi ser ingen minskning av de vårdrelaterade infektionerna i Västerbotten denna gång.

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som drabbar patienter under vistelse på sjukhus eller vid behandling i öppen vård. De kan vara allvarliga och är vanligt förekommande. Kampen mot dessa infektioner är fokus för en pågående nationell satsning för ökad patientsäkerhet. På två år har andelen patienter i Sverige som utsatts för en infektion i samband med sjukhusvård minskat från nästan 12 procent till 8,9 procent. Det motsvarar 220 färre dödsfall och 42 000 färre drabbade i landet.

Den senaste nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner har gjorts vid länets samtliga tre sjukhus. Vid Skellefteå lasarett var förekomsten av vårdrelaterade infektioner 3,4 %, vid Lycksele lasarett 5,6 % samt vid Norrlands universitetssjukhus 14,1 %.

– En stor del av vården i länet bedrivs på regionsjukhuset Norrlands universitetssjukhus där de svårast sjuka patienterna vårdas och många av dessa är extra infektionskänsliga. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner är generellt högre på regionsjukhusen än på de mindre sjukhusen i landet, säger Anders Johansson.

Liksom i övriga Sverige var förekomsten av infektioner högst bland de äldsta patienterna. På riksnivå är de tre vanligaste vårdrelaterade infektionerna som patienter drabbas av: urinvägsinfektioner (25 %), hud- och sårinfektioner (16,1 %) samt lunginflammation (16,1 %).

– Många vårdrelaterade infektioner kan förebyggas genom att minska spridning av smittämnen. Det handlar bland annat om så enkla metoder som att alltid desinfektera händerna med handsprit före och efter kontakt med en patient att använda kortärmad arbetsklädsel och inte bära ringar och klockor. Under våren ska vi också göra en särskild satsning för att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner, säger Anders Johansson.

Nästa nationella mätning av genomförs under vecka 14-15 2010.

Hela resultatet från november månads mätning finns på Sveriges kommuner och landstings webbplats: www.skl.se.


För mer information:
Anders Johansson, hygienläkare, Västerbottens läns landsting, tfn 090-785 17 32, 070-359 08 30
Rolf Lundholm, överläkare i vårdhygien, Västerbottens läns landsting, tfn 090-785 12 84, 070-647 45 41Hälsningar
Thomas Jonsson
Informationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 18 48
070-612 18 48